Förarbevis för vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter – Boka din utbildning hos oss på Båtläran i Stockholm

Båtläran tillhandahåller utbildning som ger dig förarbevis för vattenskoter, kurserna hålls i Slagsta, Stockholm och genomförs enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Vi är certifierade & godkända av Transportstyrelsen.


Vad är ett förarbevis för vattenskoter?

För att få framföra vattenskoter i Sverige krävs ett förarbevis. För att få detta behöver du vara minst 15 år gammal och ha genomfört en särskild godkänd vattenskoterutbildning enligt Transportstyrelsens föreskrifter, boka din kurs här.

För att få förarbevis för vattenskoter krävs kunskap om grundläggande säkerhetsrutiner och lagliga begränsningar. Förutom detta måste du ha kännedom om sjövett och navigation på vatten samt ha genomfört ett antal praktiska moment kring start, acceleration, inbromsning och nödsituationer.

Båtläran erbjuder den teoretiska och praktiska utbildningen som krävs för att klara examinationen och få ut ditt förarbevis.

Krav för att ta förarbevis vattenskoter

 • Ålderskravet för att ta ett vattenskoterförarbevis är 15 år.
 • För att kunna göra provet måste du ha körkort, ID-kort eller pass som styrker din identitet.
Krav för att ta förarbevis för vattenskoter (även kallat vattenskoterkörkort). Åldergräns minst 15 års ålder, giltig identifikation.
En ung kvinna studerar teorin för att få förarbevis för vattenskoter ombord på en segelbåt

Innehåll i kursen förarbevis för vattenskoter

Vattenskoterutbildningen är uppdelad i tre delmoment bestående av teoretisk genomgång, examination samt praktiska övningar och körning av vattenskoter.

Teori

Den teoretiska delen av utbildningen genomför du hemma på distans innan du besöker oss på plats. När du bokat din vattenskoterutbildning får du kurslitteratur tillgänglig för att ladda ner digitalt. I kursmaterialet finns frågor efter varje kapitel där du kan verifiera dina kunskaper inför provet som genomförs på kursdagen.

Det teoretiska kursmaterialet lär dig att:

 • Beskriva och tillämpa sjövägsregler.
 • Förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön.
 • Välja rätt sjökort och bestämma en position.
 • Identifiera vanligt förekommande symboler, förkortningar, sjömärken och sjövägsmärken.
 • Förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp.
 • Beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning.
 • Beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning.
 • Identifiera skyddade områden och förbudsområden.
 • Tillämpa säker fart och förutse risker.

På plats läser vi tillsammans av sjökort för vårt aktuella område, går igenom sjövett samt förhållningsregler och säkerhet när vi befinner oss till sjöss.

Praktiska moment

Vi tillhandahåller vattenskoter för att du ska kunna genomföra de obligatoriska praktiska momenten.
Vill du använda egen vattenskoter så behöver vi bli informerade om detta då det finns vissa krav som måste uppfyllas.

Vi fokuserar på att de praktiska momenten ska var både roliga och lärorika. Övningarna säkerställer att du som vattenskoterförare på ett betryggande vis kan framföra fartyget med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn.

Praktiska moment i kursen vattenskoter forarbevis
Godkänd examination leder till digitalt förarbevis för vattenskoter

Examination

Efter godkänd utbildning utfärdas ett digitalt förarbevis som ger dig laglig rätt att framföra vattenskoter.

Båtläran erbjuder en garanti på att du klarar provet för förarbevis för vattenskoter.
Om du mot förmodan inte klarar examinationen vid första försöket får du möjlighet att göra om det utan extra kostnad tills dess att du erhåller ditt förarbevis. Vi säkerställer att du får det stöd och den kunskap som krävs för att lyckas.

Förarbevis vattenskoter Stockholm, ta ditt hos Båtläran

Det finns flera utbildare i Stockholm som erbjuder kurser för att ta förarbeviset för vattenskoter – vi på Båtläran vill erbjuda en särskilt rolig och lärorik upplevelse.

Pris: Förarbevis för vattenskoter

Kostnaden för förarbeviset ligger på totalt 3900 kronor. Betalning sker på vår webbplats med Klarna som betalningslösning så du kan välja att betala med faktura, Swish eller kort. I kostnaden ingår såväl kursmaterial som teoretiskt och praktiskt prov, frukost och fika på plats samt hyra av vattenskoter under provtillfället. Det tillkommer inga extra avgifter och vi hjälper dig genom hela processen med Transportstyrelsen.

Förarbevis för vattenskoter i stockholm, här finns båtläran och håller kurser i vattenskoter
Erfaren kapten som instruerar om vattenskoter

Godkänd utbildare i Stockholm

Båtläran är en av Transportstyrelsen godkänd utbildare för vattenskoter i Stockholm. Våra utbildare är erfarna skeppare, besättningsmän och livräddare samt auktoriserade förhörsförrättare utsedda av nämnden för båtlivsutbildning, NFB.

Våra utbildare har alla dokumenterade kunskaper och erfarenheter av säkerhet på sjön och har genomgått relevanta utbildningar som täcker alla delar i Transportstyrelsens föreskrifter. Förutom utbildningskraven ställer vi höga krav på lämplighet och erfarenhet av att undervisa och handleda elever.

Vårt fokus ligger på optimal inlärning, personlig service och flexibilitet, är ni till exempel fler än 6 deltagare som vill ta ett förarbevis för vattenskoter kan vi komma ut till er och hålla utbildningen på plats i:

 • Botkyrka kommun
 • Huddinge kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Södertälje kommun
 • Stockholms kommun

Är det någonting som ni funderar på så går det bra att kontakta ossinfo@batlaran.se. Vi hoppas kunna erbjuda bästa möjliga kundupplevelse under hela processen fram till det eftertraktade certifikatet.

Vad händer om man kör vattenskoter utan förarbevis?

Att köra vattenskoter utan förarbevis och ID-handling kan straffas med dagsböter. Det gäller även den som buskör med vattenskoter eller annat fartyg. Det är polisens och kustbevakningens uppgift att kontrollera att förare har giltiga förarbevis.

Kustbevakningen på vattenskoter som tävlar över vågorna

Vem behöver inte ta förarbevis för vattenskoter?

Från och med den 1 maj 2023 behöver alla som vill köra vattenskoter i Sverige ha ett förarbevis för vattenskoter, tidigare gick det att ansöka om ett förarbevis för vattenskoter på gamla meriter men de övergångsreglerna slutade gälla efter att ansökningsdagen gick ut 30 april 2023.

Den som kör vattenskoter inom en statlig myndighet eller för räddningstjänsten behöver inte ha ett förarbevis för vattenskoter.
Den som deltar i en utbildning för vattenskoter (som ska vara godkänd av Transportstyrelsen), tränar inför en tävling, tävlar eller deltar i en uppvisning som anordnas av Riksidrottsförbundet är också fri från kravet om förarbevis.

Alkohol- och drogpåverkan

Gällande alkohol- och drogränser för vattenskoterförare i Sverige så är dessa strikta. För att undvika allvarliga konsekvenser, bör man aldrig köra en vattenskoter under påverkan av alkohol eller droger. Effekterna av alkohol- och drogpåverkan vid körning av vattenskoter kan leda till farliga situationer både för dig själv och andra som är ute på vattnet. Att köra under påverkan innebär risker som kan få allvarliga konsekvenser, inklusive olyckor med personskador eller dödsfall.

Ingen alkohol och inga droger i samband med vattenskoterkörande eller utbildningstillfällen

Vanliga frågor om vår vattenskoter utbildning

Hur gammal måste man vara för att få köra vattenskoter?

De som vill ta förarbeviset måste ha fyllt 15 år. Här kan du läsa fullständiga krav.

Hur länge gäller förarbevis för vattenskoter?

Förarbevis för vattenskoter gäller livet ut men däremot förarbeviset för vattenskoter kan omhändertas på plats vid misstanke om vissa brott till sjöss. Förarbeviset för vattenskoter kan även återkallas om du bryter mot sjötrafikreglerna, som till exempel att du kör onykter eller vårdslöst. Förarbeviset kan återkallas oavsett om brottet begåtts med en vattenskoter eller med ett annan typ av fartyg.

Hur går vattenskoter utbildningen till?

Utbildningen omfattar minst 15 timmar fördelat på både teoretiska och praktiska moment med vattenskoter. Det ingår även ett prov, som det gäller att bli godkänd på. Vissa av de teoretiska delarna går att läsa på distans, beroende på utbildningsanordnarens upplägg. Vi på Båtläran följer Transportstyrelsens krav.

Måste jag delta på hela vattenskoter utbildningen / kursen för att få godkänt?

Alla kurser / utbildningar som registreras på Transportstyrelsen är det ett krav att du närvarar och deltar på kursens / utbildningens samtliga delmoment. Hela Kursen / utbildningen är tidsstyrd och reglerad av Transportstyrelsen. Du kommer inte att bli godkänd på din kurs / utbildning om du behöver gå tidigare eller komma senare under kursdagen, 100% närvaro krävs.

Vad behöver jag ha med mig till vattenskoterutbildningen?

Anteckningsblock, penna och suddgummi. Varma och oömma fritidskläder för utebruk. Anpassa kläder efter årstid. Ha gärna med handduk och ombyte ifall man faller överbord.

Hur mycket kostar att ta vattenskoter körkort / förarbevis för vattenskoter / vattenskoter kort?

Det kostar 3900:- inklusive kursmaterial och hyra av vattenskoter under utbildningen.

Förarbevis för vattenskoter, alla kurstillfällen:

Lag (2021:626) om förarbevis för vattenskoter på Riksdagens hemsida:
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021626-om-forarbevis-for-vattenskoter_sfs-2021-626