Båtpraktik dager

I båtpraktik så får man lära sig läsa sjökort, utpeka objekt i naturen som markerat i sjökort (och omvänt). Styra efter kompass och i enslinje – samt utföra kurskontroll i enslinje. Navigering i utprickat farvatten. Utförande av lägesbestämning samt utförande av man-överbord alltså genom bärgning av fendert eller dylikt. Utförande av manövrar för att utröna effekt av roder-och propellerverkan. Utförande av losskastning och tilläggning på lämpliga sätt. Deltagande i förtöjning av båt med användning av spring.

Mörkerpraktik

Mörkerpraktiken kan endast bokas av de elever som genomfört/genomför Kustskepparintyget.

Många får en minnesvärd upplevelse när de genomför en mörkertur för första gången då de får uppleva något häftigt.

De fyrbelysta farlederna i vår skärgård är ett fantastiskt hjälpmedel när vi på ett säkert sätt skall navigera, utan
elektroniska hjälpmedel på plats.

Manövrera och lägga till

På den här kursen lär vi oss grunderna för manövrering av motorbåt. Vi lär oss förstå och dra nytta av olika krafter som påverkar båten. Propellerverkan, rörelse-, sväng-, vind- och vågkrafter.

Tillsammans med en erfaren instruktör får du träna knepiga manövrar och situationer på egna båten, så att Du känner Dig säkrare vid ratten. Du får lära Dig hur Du gör en lugn, perfekt tilläggning långsides bryggan med hjälp bl.a av propellerverkan.

Du får också träna tilläggning mellan y-bommar samt planera och genomföra en kontrollerad tilläggning i sidvind 

Manöverintyg för högfartsbåt

När du har eller funderar på att köpa en snabb motorbåt är navigation och säkerhet extra viktigt.
Med denna kurs lär du dig att hantera en snabb motorbåt. Vi följer NFB:s kursplan och kompletterar med den navigationsutbildning som erfordras vid farter över 25 knop.

Teoriutbildningen delen omfattar 
Sjövägsregler, etiska regler, Sjöräddningen, körteknik, skrovformer, powertrim/trimplan, utrustning och montering, säkerhet & miljö, brandbekämpning, knopar kompletterande navigation. 
Praktiska övningar
Till- och utläggning från kaj i olika vindriktningar, sjösäkerhet ombord, Man-över-bord, kraftiga svängande manövrer, backning, inställning av körläget i olika sjöfäörhållanden, förtöjningsteknik.
Förkunskaper
Inga men gärna förarintyg

Utbildning för vattenskoter

Båtlärans utbildning för förarbevis genomförs enligt Transportstyrelsens föreskrifter för Förarbevis för Vattenskoter som ger dig laglig rätt att köra vattenskoter i hela Sverige. Den nya lagen om förarbevis trädde i kraft maj 2022, boka redan nu din vattenskoterutbildning. Vi erbjuder vattenskoterutbildningar i Stockholm/Slagsta och Södertälje.

Vattenskoter som kör runt i stockholm på en kurs för förarbevis för vattenskoter

Radarintyg

I kursen ingår kursavgift, lärobok, prov och praktik.

Vi går igenom hur radarn arbetar rent tekniskt, varför den inte alltid visar det vi vill och hur vi använder den för att navigera och undvika när situationer med andra båtar. Vi börjar med en teoridel och åker sedan ut och övar. Det är normalt att vi under ett pass försöker köra på grund, köra upp på land och krocka med minst en Finlandsfärja. Men efter några timmar så har du kommit på hur det ska vara. Efter avklarad kurs kan du navigera och undvika kollision med hjälp av radar i måttlig fart. Nu behövs bara timmar bakom skärmen! Kurstid: En dag. Ibland får vi dela upp praktiken på flera dagar.
Inga förkunskaper behövs.