Navigera säkert och planera med sjökort en del av kursen Förarintyg

Förarintyg- båtkörkort

Under denna grundkurs går vi i genom hur du tyder de olika sjökorten, olika sjömärken och dess betydelse, hur du navigerar, sjösäkerhet, allemansrätten, miljöregler, sjöväder samt de sjövägsregler som berör fritidsfartyg. Efter kursen ska du kunna navigera inomskärs dagtid med begränsad kunskap av de olika fyrarna, hur du planerar och framför ditt fartyg säkert. Kursen följer de kunskapskrav som Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) plus få ta del utav lärarens erfarenheter.

Förkunskap: Inga

För att kunna skriva provet för ett förarintyg krävs:

  • att deltagaren ska ha fyllt minst 12 år
  • ett giltig legitimation eller pass

Kostnaden för att skriva provet är 625kr och betalas till Nfb förhörsförrättare på plats. Om du mot all förmodan inte blir godkänd på provet när du har deltagit i kursen får du gå om kursen utan kostnad. Du betalar då bara för provavgiften.

Kustskepparintyg

Fortsättning på förarintyget, kustskepparintyget ger behörighet att framföra fritidsbåt över 12m x 4m, under två dagar går vi igenom sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Förkunskaper/ Krav

Sökande ska före prövningen ha:

  • Fyllt minst femton år
  • Inneha förarintyg för fritidsbåt
  • Inneha båtpraktikintyg dager eller mörker innan examination

Kostnaden för att skriva provet är 625kr och betalas till Nfb förhörsförrättare på plats. Om du mot all förmodan inte blir godkänd på provet när du har deltagit i kursen får du gå om kursen utan kostnad. Du betalar då bara för provavgiften.

SRC / VHF

SRC-kursen ger dig all kunskap du behöver för att använda en VHF-radio och att söka tillstånd för den. Efter avklarad kurs kan du använda en VHF-radio och prata med båtar, brovakter, slussvakter och kustradiostationer hur mycket du vill. Och kalla på hjälp om det behövs också, förstås. Kurstid: En dag.
Förkunskaper: Inga

Kostnaden för att skriva provet är 625kr och betalas till Nfb förhörsförrättare på plats. Om du mot all förmodan inte blir godkänd på provet när du har deltagit i kursen får du gå om kursen utan kostnad. Du betalar då bara för provavgiften.

Radarintyg

I kursen ingår kursavgift, lärobok, prov och praktik.

Vi går igenom hur radarn arbetar rent tekniskt, varför den inte alltid visar det vi vill och hur vi använder den för att navigera och undvika när situationer med andra båtar. Vi börjar med en teoridel och åker sedan ut och övar. Det är normalt att vi under ett pass försöker köra på grund, köra upp på land och krocka med minst en Finlandsfärja. Men efter några timmar så har du kommit på hur det ska vara. Efter avklarad kurs kan du navigera och undvika kollision med hjälp av radar i måttlig fart. Nu behövs bara timmar bakom skärmen! Kurstid: En dag. Ibland får vi dela upp praktiken på flera dagar.
Inga förkunskaper behövs. Om du mot all förmodan inte blir godkänd på provet när du har deltagit i kursen får du gå om kursen utan kostnad. Du betalar då bara för provavgiften.