integritetspolicy

 1. Bokningsvillkor 

  Beställning – Beställning ska ske skriftligen, antingen via e-post eller skriftlig meddelande till angivet telefonnummer: 070-744 34 82. Allmänna bestämmelser –En preliminärbokning är aktuell i 14 dagar, efter det förfaller bokningen om inget annat är överenskommet.

  Avbokning och ångerrätten – Konsumenten har ångerrätt inom 14 dagar efter bokning i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal, § 10. Avbokningen ska ske skriftligen via e-post. Ångerrätten gäller dock inte för tjänst som har fullgjorts (se § 11, st. 1). Detta innebär att konsumenten inte kan ångra sitt köp efter icke-godkänd och godkänd genomförd båtutbildning och prov. Ombokning kan ordnas med hjälp av vårt medgivande. En ombokad tid kan ej avbokas.

  Betalning – Den person som bokar utbildningar ansvarar också för att betalningen kommer oss tillhanda. Om betalningstiden överskrids har Båtläran rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med ett tillägg på åtta procent. Om en deltagare bokar utbildning för flera personer är det möjligt att dela upp betalningen men detta behöver vi bli medvetna om. Du betalar enklast via Swish eller Klarna.

  Skadegörelse – I händelse av skadegörelse i samband med utlåning av vattenskoter är beställaren ersättningsskyldig av självrisken på 10 000 kr.

  Drog- och alkoholpolicy – I samband med utbildning gäller sjölagen (1994:1009), kap. 20, §§ 4 och 5. Samordnaren på plats kan begära ett utandningsprov om det finns misstanke att deltagare brukat narkotika eller förtärt alkohol. Beställaren har då ingen rätt till återbetalning.

 2. Vad händer om jag inte blir godkänd på provet?

  Om du mot all förmodan inte blir godkänd på provet när du har deltagit i kursen och övningarna får du gå om kursen utan kostnad. Du betalar då bara för provavgiften. Dock blir vi inte återbetalningsskyldiga om konsumenten inte blir godkänd på provet, utan det som erbjuds är att åter igen genomföra kursen.

 3. Sekretesspolicy

  Båtläran AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter konsumenten anger till Båtläran i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679) Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att skriftligen kontakta via e-post.

När sker behandlingen av personuppgifter?

Båtläran behandlingar dina personuppgifter i samband med:

 • När du anmäler dig till utbildningar
 • Vi hantering och behandling av utbildningarna
 • Köper tjänster
 • Söker kontakt med oss i övrigt

Båtläran registrerar namn, kontaktuppgifter samt annan nödvändig information i samband med ansökan och genomföring av utbildningarna. I övriga situationer registreras de uppgifter som du har valt att lämna. Strävan är inte att samla in eller spara känsliga personuppgifter.

Ändamålet

De personuppgifter du lämnar registreras i vårt kundregister och ärendehanteringssystem. Ändamålet med uppgifterna för administrationssyfte.

Utlämnade av personuppgifter

Utlämnade av personuppgifter till utomstående sker endast i den utsträckning det krävs för att administrera deltagande i en kurs eller för att utföra annan beställning. Personuppgifter kan aven att komma att lämnas ut för det i fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m.

Registerutdrag och rättelse

Du som är registrerad, fysisk person har rätt att få tillgång till de personuppgifter Båtläran behandlar om dig och få rättelse av felaktiga personuppgifter som är faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter.

Under vissa förutsättningar kan även konsument få samtliga personuppgifter raderade men dock inte för personuppgifter Båtläran behöver spara enligt lagkrav eller för att kunna uppfylla avtal.

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet och inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Båtläran försöker vidta alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att personuppgifter ska skyddas mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.